Tietosuojaseloste

Tietosuojaselostekertoo, miten käsittelemme henkilötietojasi. Tätä selostetta voidaan päivittää ja uusimman tietosuojakäytännön voi lukea tällä sivulla.

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on kotisivutyrityksellesi.fi (web design kasperi meriläinen) henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.08.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Kasperi Meriläinen
Web Design Kasperi Meriläinen 2829953-4
Sähköpostiosoite: info@kotisivutyrityksellesi.fi
Puhelinnumero: 045 140 4752

REKISTERIN NIMI

kotisivutyrityksellesi.fi asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

kotisivutyrityksellesi.fi asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksella, turvallisesti, lainmukaisesti ja läpinäkyvästi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Mikäli tiedoissa havaitaan puutteita, on ne rekisteröidyn pyynnöstä oikaistava välittömästi.

Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus vaatia antamiensa henkilötietojen poistamisen rekisterin ylläpitäjältä tai vaatia niiden siirtoa osoittamalleen kolmannelle osapuolelle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään vain tarpeelliset tiedot

  • nimi
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖ

  • Asiakasrekisteriä voidaan käyttää kotisivutyrityksellesi.fi palveluiden markkinoimiseen sähköpostitse tai muissa markkinointikanavissa kerättyjen tietojen sallimissa rajoissa.
  • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa hänelle kohdistettu markkinointi
  • Rekisteröidyn tietoja käytetään vain kotisivutyrityksellesi.fi omiin tarkoituksiin ja niitä ei tulla luovuttamaan kolmansille osapuolille.

EVÄSTEET

  • kotisivutyrityksellesi.fi sivustolla käytetään evästeitä. Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöidyn tunnuksen jonka avulla käyttäjän tietokone voidaan tunnistaa ja siitä voidaan kerätä tietoa mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Voit estää evästeiden käytön tietokoneellasi asetuksista. Tätä kerättyä tietoa kotisivutyrityksellesi.fi ei tule luovuttamaan eteenpäin kolmansille osapuolille vaan käyttää sitä korkeintaan omiin markkinointitoimenpiteisiinsä.

 TIETOJEN YLLÄPITÄMINEN JA SUOJAUS

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sekä manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Tietoja ylläpidetään Suomessa eikä siirretä EU:n ulkopuolelle. Rekisteröidyn niin halutessa, voidaan hänelle tiedottaa tarkemmin tietojen säilytyksestä kirjallisena. 

Mikäli rekisteriin kaikesta suojauksesta huolimatta pääsee ulkopuolinen kolmas osapuoli käsiksi, ilmoitetaan tästä välittömästi rekisteröityneelle kirjallisesti.

HYVÄKSYMINEN

Hyväksymällä tämän GDPR-rekisteriselosteen, rekisteröity antaa suostumuksensa häneltä kerättyjen tietojen säilyttämiseen asetuksen vaatimalla tavalla.

Tietoa meistä

kotisivutyrityksellesi.fi suunnittelee ja toteuttaa responsiiviset nettisivut.

Käyntikorttisivut alk. 249€ + 24% ALV. 
Perussivustot alk. 399€ + 24% ALV.

EMAIL:
webdesignkasperi@gmail.com

Mistä saada asiakkaita?

Internet on paras asiakasvirran lähde ja lähes jokaiselle uudelle yritykselle logo ja verkkosivut ovat ensimmäisiä asioita, jotka pitäisi nopeasti saada tehtyä. Kummatkin ovat yrityksesi imagon kannalta tärkeitä tekijöitä, joten niiden tekeminen kannattaa ulkoistaa ammattilaisten hoidettavaksi.

Kotisivut

kotisivutyrityksellesi.fi 2018 © WEB DESIGN KASPERI MERILÄINEN